HET BEGRIP PERSOONSGEGEVENS

Het jaar 2023 bracht twee interessante uitspraken over het begrip ‘persoons­gegevens’. Dit begrip is doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Worden persoons­gegevens verwerkt, dan is de AVG van toepassing en moet aan de verplichtingen van de AVG worden voldaan. Het begrip persoons­gegevens is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid, tot het punt dat nog moeilijk denkbaar is welke gegevens er niet meer onder zouden vallen. In deze uitdijing lijkt een kleine kentering zichtbaar door een uitspraak van het gerecht van eerste aanleg (Gerecht) van het HvJ EU, die mogelijk weer teniet wordt gedaan door een uitspraak van het HvJ EU.

Lees verder in het aprilnummer