In het vorige nummer verscheen deel I van deze kroniek. Petra van Kampen, redactielid, heeft de belangrijkste jurisprudentie in 2003 op het terrein van het strafprocesrecht op een rij gezet. Hier volgt deel II van de kroniek.

Download artikel als PDF