Sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet op 1 januari 1998 heeft het mededingingsrecht zich behoorlijk ontwikkeld. Deze eerste ‘vogelvlucht’ is – evenals de overige kronieken in dit blad – bedoeld als inleiding voor advocaten die er niet dagelijks mee te maken hebben.

Download artikel als PDF