Nummer 7, 2022

In Advocatenblad 7 onder meer aandacht voor: de klimaatdoelen en de gevolgen voor advocatenkantoren; de HR oordeelde over de lengte van processtukken, en nu?; vrouwelijke advocaten zijn piepende poortjes beu; het Italiaanse maffiaproces Rinascita is groter dan groot; tips voor een veilig kantoorgebouw; de kroniek Vennootschapsrecht.