Advocatenblad Special september 2004 “Pleidooi voor professionals”