Nummer 2, 2023

In dit nummer: Wisseling van de advocatenwacht in de Senaat, kroongetuigenregeling ter sprake in de Tweede Kamer, twintig jaar Gerede Twijfel, de noodzaak om inzicht in kosten te bieden, pleidooi voor verplichte advocaatbijstand in strafzaken, de kroniek BPR 2022.