Cover6

Nummer 6. 2021

In dit nummer onder meer: toezicht bij grote kantoren in beweging; onderzoek naar thuiswerken; legal tech bij de buren; advocaten en hun tattoos; tuchtrechtquiz 2021 en de kronieken Insolventierecht en Aansprakelijkheidsrecht.