Nummer 8, 2020

Dit nummer is onder meer gewijd aan een onderzoek onder de balie naar de ervaringen met online rechtspraak, aan de bedrijfseconomische impact van de pandemie en aan het nieuwe kantoor van Loyens & Loeff. Verder bevat deze editie de Kroniek vermogensrecht.