logo_DCMR

DCMR

Wij zijn de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. Voor de provincie Zeeland verzorgen we de vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven.