logo_NRGD

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.