logo_Lieberdock

Liber Dock Advocaten

Wij zijn in de juridische begeleiding van verandertrajecten, ook bij politiek of media gevoelige onderwerpen.