Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Rechtsgeleerdheid