logo_Stonewater

Stonewater

Stonewater is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht. We adviseren binnen- en buitenlandse ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders over onder meer aandeelhoudersstructuren, overnames, financieringen, herstructureringen, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheden, commerciële transacties en reorganisaties en we procederen voor hen als hier geschillen over ontstaan.