Vakgroep Familierecht (UCERF) van de Universiteit Utrecht

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) bundelt en bevordert onderzoek op het terrein van familie en recht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering. Het kenniscentrum houdt zich verder bezig met onderwijs en advisering voor derden op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening.

UCERF verenigt alle onderzoekers van het departement Rechtsgeleerdheid die zich met familierecht bezighouden. Naast deskundigheid op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale familierecht (Internationaal Privaatrecht) bestaat bijzondere expertise op het terrein van het nationale familierecht van verschillende Europese rechtsstelsels.

Onderzoeksprogramma
Onderzoekers betrokken bij UCERF geven uitvoering aan het onderzoeksprogramma ‘Regulering van familierelaties’.