logo_Wertheim_adv

Wertheim advocatuur

Wertheim advocatuur b.v. is actief op het terrein van het bestuursrecht en het civiele recht: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu), Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en telecommunicatierecht. De cliëntèle bestaat uit (semi-)overheden, woningcorporaties, particulieren en bedrijven.