commerciële partner Advocatenblad

Dit bericht valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie

Het Advocatenblad biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid tegen betaling informatie te delen met lezers van het Advocatenblad, zowel op de website als in de nieuwsbrief.

Deze informatie wordt gekenmerkt als ‘partnerbericht’. Een partnerbericht onderscheidt zich in een aantal opzichten van reguliere advertenties. In het laatste geval maakt de afzender reclame voor zijn dienst of product. Bij een partnerbericht gaat het met name om kennisoverdracht.

Een partnerbericht zit dichter bij de ‘look and feel’ van een redactionele productie. Dat stelt extra eisen aan de inhoud. Deze moet relevant zijn voor advocaten, dus bruikbaar bij de uitoefening van hun vak.

De criteria zijn:

– De inhoud moet passen bij de afzender en door (of in opdracht van) de afzender zijn gemaakt.

– De inhoud moet advocaten zinvolle informatie bieden, inspiratie of tips.

– De voordelen van het eigen merk worden niet benadrukt.