Het Advocatenblad is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten en Boom Juridisch. Het Advocatenblad verschijnt tienmaal per jaar als papieren magazine en wordt verspreid onder alle Nederlandse advocaten, zoals die staan ingeschreven op het tableau. Voor derden is het mogelijk een betaald abonnement op het magazine te nemen.

Daarnaast verzorgt het Advocatenblad een website, www.advocatenblad.nl, waarop nieuwsberichten en achtergrondartikelen voor en over de advocatuur worden gepubliceerd. Deze website is ten dele voor eenieder vrij toegankelijk. Een deel van de website is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Voor gratis registratie komen in aanmerking alle advocaten die staan ingeschreven op het tableau.

Bent u abonnee op het papieren magazine Advocatenblad?
De verzendlijst wordt ontleend aan het tableau, zoals dat wordt beheerd door de afdeling Beheer Advocaten Registratie (BAR) van de NOvA. Indien u staat ingeschreven ontvangt u het Advocatenblad. Via Mijn Orde kunt u kiezen tussen het papieren magazine, dat op uw kantoor wordt bezorgd, en het digitale magazine, waarvan u via e-mail een internetadres (url) krijgt toegestuurd.

Bent u een online bezoeker van de website?
Er is onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan het Advocatenblad verstrekt voor registratie op de website worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Gegevens die u in uw profiel of account hebt opgenomen zijn zichtbaar voor medewerkers van het Advocatenblad, maar niet toegankelijk voor andere bezoekers van de website.

U ontvangt de nieuwsbrief van het Advocatenblad?
Het Advocatenblad gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden via het platform MailChimp. Voor deze dienst dient u zich afzonderlijk aan te melden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

Wijzigingen
Het Advocatenblad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 juni 2018.

Vragen of klachten
Als u vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de redactie van het Advocatenblad of een bericht sturen aan [email protected]. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.