Het Advocatenblad wordt gemaakt door een kernredactie, ondersteund door een reeks externe medewerkers en door de zogeheten advocatenredactie.

De kernredactie bestaat uit:
Kees Pijnappels, hoofdredacteur
Francisca Mebius
Carmen Geukers

De redactie is te bereiken via [email protected] of tel 06-1349 9513.

GroepAdvcbld_04klein
Image credit: Jiri Büller

Doelstelling

Het Advocatenblad is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten en uitgeverij BoomJuridisch. De redactie is onafhankelijk in haar werkwijze, hetgeen statutair is vastgelegd.

Over de doelstelling van het Advocatenblad zegt het statuut: ‘Het Advocatenblad is de titel voor Nederlandse advocaten. Het schept orde in de informatie door actuele ontwikkelingen op relevantie voor de advocatuur te selecteren en erover te berichten. Het Advocatenblad wil in zijn berichtgeving informeren, opiniëren en inspireren. Het Advocatenblad doet dit vanuit een onafhankelijke positie, maar geeft als officieel orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten de Orde de ruimte om advocaten voor te lichten. Het Advocatenblad biedt een podium aan advocaten en vertolkt zo ook de stem van de advocatuur naar de wereld buiten de advocatuur.’

De redactie werkt volgens de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Die leidraad hanteert een paar belangrijke principes: goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten.

Advocatenredactie

De redactie van het Advocatenblad wordt in raad en daad ondersteund voor tien advocaat-redacteuren, die werkzaam zijn in uiteenlopende rechtsgebieden. Zij vormen de zogeheten advocatenredactie.

Formeel legt de hoofdredacteur verantwoording af aan de advocatenredactie, die zelf ook ideeën en suggesties aandraagt. Doorgaans is er maandelijks overleg, waarbij zowel de gerealiseerde als de geplande journalistieke producties aan bod komen.

De redactie vraagt de advocatenredactie standaard een oordeel bij juridische analyses en opinies die door derden worden ingezonden. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol bij de inhoudelijke totstandkoming van de Kronieken.

De advocatenredactie bestaat uit:

Jan-Wouter Alt, Aldert van der Bent, Yola Geradts, Karol Hillebrandt, Jack Linssen, Christiane Verfuurden, Rogier Wolf en Elpiniki Kolokatsi.

Historie

Het Advocatenblad kent een lang en rijk verleden. Meer daarover is te lezen in de volgende artikelen.

honderd jaar Advocatenblad

100 Jaar Advocatenblad: Voor de bloei der advocatuur

Het Advocatenblad bestaat dit jaar een eeuw. Het blad heeft in die honderd jaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt in vorm en inhoud. De…

pexels-photo-64057

Goed pleidooi stelt hooge eischen

In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er in Nederland nog niet veel advocaten actief. Er zijn circa 1400 advocaten op 7,5 miljoen burgers.

pexels-photo-59197

Advocaat in oorlogstijd

Het Advocatenblad bestaat honderd jaar, maar het blad is niet al die tijd onafgebroken verschenen. In WO II stopte de redactie er enkele jaren mee.

pexels-photo-277458

Glazen bol uit vroeger tijden

In 1968 vierde het Advocatenblad in 1968 het 50-jarig bestaan met een jubileumnummer, gericht op de toekomst. Die bleek toen ook al ongewis.

toevoegingen

Afluisteraffaire

Het Advocatenblad bood vroeger vooral ruimte aan ordenieuws en aan ingezonden stukken van advocaten. Eind jaren zeventig veranderde die behoefte.

pinguin3

Zwart witte pinguïn

Het Advocatenblad heeft een blauwe omslag en verschijnt tweewekelijks. Voor menig advocaat was dat eind vorige eeuw een vertrouwd beeld.