Organisatie

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren verdeeld over 20 afdelingen. De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als betrouwbare adviseur in de organisatie. JDA ziet de jurist als ‘enabler’, iemand die vooraf al meedenkt, die mogelijkheden ziet, die probleemoplossend adviseert in verbinding met de interne klant. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug,  mensen zijn geplaatst, nieuwe posities zijn ingenomen, vacatures zijn ontstaan en er is geconstateerd dat er behoefte is aan senior juristen met een aanstekelijke voorbeeldrol. Mensen bij wie de inhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig is, maar die vooral opvallen omdat hun optreden als enablereen natuurlijke opstelling is. Die prettig in de omgang zijn, die luisteren en alternatieve oplossingen aandragen als het andere echt niet kan. Die relativeren en pragmatisch zijn en vooral zien wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan.

Advocaat

Je adviseert in (complexe) juridische vraagstukken, binnen de gemeente zijn dit meestal zaken waar grote belangen mee zijn gemoeid of waarvan de zaak politiek gevoelig ligt. Je werkt zowel binnen het Sociaal Domein als het Fysiek Domein en voor een groot deel richt je jouw advies op het contractenrecht, het aanbestedingsrecht en het subsidie- en staatssteunrecht. En hoewel dit jaarlijks niet veel voorkomt, vertegenwoordig je in (civiele) procedures de gemeente.

Als advocaat ben je enerzijds natuurlijk vooral inhoudelijk bezig. Maar net zo belangrijk is de voorbeeldrol die je vervult in hoe je zaken benadert. Je haakt al voorin het proces aan en je weet dus wat er speelt op de afdelingen. Hoe er moet worden gehandeld moet juridisch uiteraard kloppen maar vooral moet het werkbaar zijn. Je voert het goede gesprek over wat je ziet gebeuren en je valt niet meteen terug op een strikt juridische opstelling. Tenzij dat nodig is natuurlijk.  Pragmatisch, werkbaar en toereikend. Je hoeft geen 10 te halen om iets te laten slagen. En met dat gedrag en de prikkelende vragen die je stelt, ben je een aanstekelijk voorbeeld van de jurist als enablerbinnen JDA.

Persoonlijk profiel

Je hebt als advocaat een paar jaar opgetreden. Daarnaast heb je verdere trainingen en opleidingen gevolgd op het aanbestedingsrecht, het  contractenrecht en het subsidie- en staatssteunrecht. Op deze rechtsgebieden heb je ook ruime advieservaring.

Naast dat je inhoudelijk goed ingevoerd bent, vaar je als mens een stevige eigen koers. Je bent vindingrijk in die zin dat je helpt je klant het doel te bereiken. Hierbij wacht je niet per se af tot de vraag wordt gesteld maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Je bent een duidelijke adviseur die aangeeft welke risico’s spelen. Eentje die daarnaast niet alleen zegt wat er niet kan, maar eentje die vooral zegt wat er dan wel kan. Je vindt het leuk om door te vragen, om tot passende oplossingen te komen.

Je bent een positieve stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je luistert en begrijpt, je adviseert en je lost op. En daarmee kun je een beweging van hoe je je anders kunt opstellen veroorzaken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 36 uur per week, een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand/fulltime basis). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%.

Contactpersoon

Kijk voor de uitgebreidere vacature informatie op www.barlaeusadvies.nl of bel Annette de Graaf 06 290 87 210. Graag ontvangen wij  je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl

gemeente-amersfoort

Gemeente Amersfoort

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland …