Het Functioneel Parket is het landelijk onderdeel van het OM dat zich specialiseert in complexe zaken op de gebieden fraude, milieu en afpakken. Op deze onderwerpen worden opsporingsonderzoeken gedaan en strafzaken behandeld. Daarnaast leveren wij expertise over deze onderwerpen aan andere onderdelen van het OM. Het optreden van het OM heeft alleen maatschappelijke betekenis als de gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Daarom verdiepen we ons in de vraag welke zaken we moeten oppakken om maatschappelijke misstanden aan te pakken. In die zaken moeten criminelen straf krijgen voor hun handelen en wordt het verdiende geld afgepakt.

Wat verwachten we van je?

De civiel juridisch adviseur brengt civielrechtelijke kennis in een primair strafrechtelijk georiënteerde omgeving. Organisatorisch zijn de civiel juridisch adviseurs ondergebracht bij het Functioneel Parket, maar zij verlenen civiel juridische bijstand aan alle onderdelen van het OM. Die bijstand wordt in de eerste plaats ingezet in afpakzaken. Daarin spelen regelmatig complexe (internationale) beslagkwesties, ingewikkelde eigendomsverhoudingen en constructies met rechtspersonen die een civielrechtelijke blik vereisen. Daarnaast wordt de civiel juridisch adviseur ingeschakeld op andere terreinen dan afpakzaken en wordt hij/zij geacht zijn/ haar expertise in te zetten voor allerlei andere civielrechtelijke aspecten die in strafzaken kunnen spelen, bijvoorbeeld op het gebied van het faillissementsrecht, goederenrecht en erfrecht.

Vaardigheden en competenties

In de basis moet je beschikken over de competenties oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en visie. Daarnaast dien je als specialist innovatief en out of the box te kunnen denken. Je moet ondernemend zijn en proactief te werk kunnen gaan.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en professionele ruimte. Je komt te werken in een dynamische en leerzame werkomgeving, waarin je contacten onderhoudt met diverse in- en externe partijen.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw mr. A.A.M. Elzakkers, civiel juridisch adviseur, tel. 088 – 699 24 00. Voor rechtspositionele aspecten kun je contact opnemen met de heer mr. E.C. Visser, vestigingshoofd FP Amsterdam, tel. 088 – 699 24 00. Informatie over de selectieprocedure kun je verkrijgen bij de heer M.M. Sättler, HR-adviseur, tel. 06-275 33 110.

Sollicitatiewijze

Solliciteren kan via https://werkenbijhetom.nl. De gesprekken vinden plaats op 26 november, vanaf 13:00 uur.

logo OM

Openbaar Ministerie

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld.