Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers. Deze link naar onze corporate story geeft je beeld en geluid bij onze organisatie!

Dit ga je doen

 • Je procedeert als advocaat in loondienst een deel van je tijd bij de civiele rechter. Een groter deel van de functie omvat het verstrekken van juridische adviezen op civielrechtelijke terreinen.
 •  Je adviseert bestuurders, managers en medewerkers over juridische zaken op het gebied van de publieke taakuitoefening door het hoogheemraadschap;
 • Je fungeert als patroon van een collega-jurist;
 •  Je hebt specifieke kennis van contractenrecht, aanbestedingsrecht en het snijvlak van publiek en privaatrecht;
 • Je bent in staat om ook juridische advisering op het terrein van het bestuursrecht op je te nemen en hierover zo nodig in rechte op te treden bij de bestuursrechter;
 • Je leeft je in in de onderwerpen waarover advies wordt gevraagd, weegt belangen die spelen tegen elkaar af en je volgt relevante wetgeving op de voet en je vertaalt jurisprudentie naar onze organisatie.

Dit heb je in huis

 • Je bent vasthoudend, flexibel en weet doelen te realiseren, ook bij kritiek of tegenslag;
 • Je beschikt over een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding met minimaal 7 jaar ervaring als advocaat;
 • Je vult je rol op zodanige wijze in dat de kans op geschillen bij de rechter wordt verkleind door je op een proactieve wijze te mengen in besluitvormingsprocessen en de totstandkoming van contracten en daarbij in een vroegtijdig stadium juridische risico’s te signaleren;
 • Je bent in staat problemen op een overtuigende en creatieve wijze op te lossen en hebt een scherp oog voor de bestuurlijke, maatschappelijke en politieke context waarin Rijnland functioneert en vertaalt dit in je adviezen;
 • Je verdiept je proactief in de belangen en wensen van de klant buiten en binnen Rijnland en daardoor tot een afgewogen advies komen;
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen, weet je zowel schriftelijk als mondeling goed uit te drukken, houdt van onderhandelen en gaat graag de discussie aan;
 • Je ben ingeschreven als advocaat en voldoet aan alle eisen die de Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur stelt aan een advocaat en blijft gedurende tenminste 3 jaar vakbekwaam als bedoeld in afdeling 4.1 van de Verordening op de advocatuur;
 • Geen van de in artikel 3.6, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur genoemde gronden is op jou van toepassing.

Hier mag je op rekenen

 • Afhankelijk van ervaring en geschiktheid een salaris van maximaal € 4.711,00 (Schaal 11) of € 5.342,00 (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon;
 • Ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken;
 • Het betreft een aanstelling voor 32-36 uur per week voor de duur van 3 jaar;
 • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

Wil je meer weten?

Voor algemene vragen over de functie kun je terecht bij Louise Haeck, teamleider juridische zaken en vastgoed, tel: 06-46941836

Procedure
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 19 december a.s. in de middag.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Hoogheemraadschap van Rijnland stelt geen prijs op acquisitie op basis van deze advertentie.

logo_Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland

Droge voeten, schoon water. Dat is waar Rijnland voor staat.