Als rechter of raadsheer spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters en raadsheren zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen. Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen.

Je kunt rechter of raadsheer worden als je de juiste vooropleiding hebt gehaald, van onberispelijk gedrag bent en na een selectie bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) en opleiding gebaseerd op je werkervaring. Aankomend rechters en raadsheren moeten na hun afstuderen bovendien minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie werkervaring hebben opgedaan en in bezit zijn van het Civiel Effect.

Als je direct na je afstuderen gaat werken als juridisch medewerker/griffier, moet je er rekening mee houden dat je vanuit die functie niet vanzelf kunt doorstromen naar de opleiding tot rechter of raadsheer. Rechter- of raadsheer-plaatsvervangers die solliciteren op een vaste rechtersfunctie en de selectieprocedure na de briefselectie niet met succes doorlopen, kunnen ook niet langer rechter- of raadsheer-plaatsvervanger zijn.

Functieprofiel rechters

Recht

www.recht.nl/vacatures