De Raad voor Rechtsbijstand is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en het borgen van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Daarnaast voeren we (een deel van) de  Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit.

De organisatie

De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad ontwikkelt zich in het stelsel van rechtsbijstand naar een burgergerichte organisatie met ruimte voor maatwerk en naar een extra rol als kenniscentrum.

De Raad heeft korte lijnen tussen management en medewerkers en stimuleert en waardeert het meedenken en de ontwikkeling van alle (300) medewerkers. Onze medewerkers werken verdeeld over enkele kantoren in het land en momenteel vooral vanuit huis. Het voornemen is om in 2022 zowel vanuit huis als op kantoor en op diverse flexibele locaties te gaan werken.

De Raad wordt bestuurd door een eenhoofdige directie, ondersteund door een kleine afdeling Bestuursondersteuning. Operationeel bestaat de Raad uit drie organisatieonderdelen: Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Kwaliteit, Strategie & Beleid. De directie en het managementteam geven richting aan de organisatie en werken hierbij nauw samen met een betrokken OR.

De Raad is op zoek naar meerdere:

Leden voor de Commissie voor bezwaar Wrb

Voor de advisering over ingekomen bezwaarschriften van Wrb-zaken maakt de Raad voor Rechtsbijstand gebruik van een adviescommissie.

De adviescommissie bestaat uit een fungerend voorzitter en twee leden, tenzij sprake is van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6 Reglement Commissie voor Bezwaar (Stc. 2019, 23037). De fungerend voorzitter is onafhankelijk. De leden, onder wie de secretaris, kunnen in dienst zijn van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voordat het advies wordt uitgebracht worden betrokken partijen gehoord. Hoorzittingen vinden gemiddeld eenmaal per week plaats op woensdagochtend en/of donderdagochtend en nemen ongeveer een dagdeel in beslag. Op dit moment vinden de hoorzittingen plaats via MS Teams. De verwachting is dat in de nabije toekomst de hoorzittingen al dan niet hybride (via MS Teams/in persoon) te Den Bosch, Utrecht en/of Leeuwarden plaats zullen vinden.

Wij zoeken iemand die:

  • beschikt over een juridische achtergrond en ruime kennis heeft van en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht en met name bezwaarprocedures;
  • beschikt over academisch werk- en denkniveau;
  • een goede communicatieve vaardigheid heeft en besluitvaardig is;
  • in staat is tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;
  • een brede maatschappelijke belangstelling heeft.

 Wat bieden wij?
De vergoeding bedraagt € 140,- per dagdeel waarbij wordt uitgegaan van één dagdeel voorbereiding en één dagdeel hoorzitting. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan t/m 29 december a.s. Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@rvr.org Heb je vragen? Neem dan contact op met Martin de Jong, hoofd Kwaliteit via
06 – 228 151 79.

logo_RaadvoorRechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van gesubsidieerde rechtsbijstand in …