Functie­omschrijving

Wil jij dat ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt? Wil jij dat slachtoffers, nabestaanden en verdachten het gevoel hebben dat er oog is voor hun positie en belangen, en dat de samenleving ervaart dat het Openbaar Ministerie (OM) staat voor een rechtvaardige samenleving? Ga dan nu staan voor een veilige en rechtvaardige samenleving en solliciteer als officier van justitie bij het Landelijk Parket van het OM.

Waar bestaat je werk uit en wat ga je bereiken?

Als officier van justitie ben je verantwoordelijk voor het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde, door te zorgen voor een adequate en tijdige behandeling en afdoening van strafzaken. Jij hebt de regie in handen: je geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie, vertegenwoordigt het OM in overleggen met ketenpartners zoals de politie en bekijkt zorgvuldig wat de meest passende interventie is. Uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek ‘op zitting’ en leg je een strafeis voor aan de rechtbank.

Als officier van justitie bij het Landelijk Parket houd jij je bezig met de opsporing en vervolging van (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Van mensenhandel, drugs, internationale misdrijven, kinderporno, witwassen tot terrorisme en hightech crime. Ernstige misdaad die vraagt om een slimme, creatieve en innovatieve aanpak in samenwerking met andere partijen. Het Landelijk Parket zoekt nieuwe collega’s die kennis van of affiniteit hebben met aanpak van zware of ondermijnende georganiseerde criminaliteit en in het bijzonder kennis van of affiniteit met ICT/cyber of financieel rechercheren of terreur, drugs of mensenhandel.

Werken als officier van justitie is dynamisch en onvoorspelbaar. Strafbare feiten worden op alle denkbare plaatsen en tijdstippen gepleegd.

Pak jij de regie? https://werkenbijhetom.nl/pakderegie.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Onze medewerkers houden zich bezig met (straf)zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder.

Opleidingsprogramma

Je volgt een opleiding tot officier van justitie (OIO-opleiding) op een arrondissementsparket. Na de opleiding bij een arrondissementsparket word je verder opgeleid bij het Landelijk Parket. De startdatum van de OIO-opleiding is 1 november 2021 en duurt — afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring — tussen de anderhalf en vier jaar.

De opleiding is modulair samengesteld. Dit houdt in dat nauw wordt aangesloten bij jouw kennis en ervaring, maar ook bij de werkzaamheden die je als officier gaat uitvoeren.

De opleiding start met een intensieve introductieperiode die wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid. Gedurende de hele opleiding volg je diverse leeractiviteiten bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Het zwaartepunt van de opleiding ligt in de praktijk: learning on the job. Bij een succesvolle afronding van de OIO-opleiding stroom je in als officier van justitie. Meer informatie over de OIO-opleiding vind je op www.om.nl en www.ssr.nl.

Functie-eisen

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je bent afgestudeerd in het (Nederlands) recht met civiel effect.
 • Je hebt ruime en aantoonbare kennis van het straf(proces)recht.
 • Je hebt minimaal zes jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.
 • Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent van onbesproken gedrag.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of affiniteit met één of meer van de volgende gebieden: aanpak van georganiseerde criminaliteit, ICT/cyber, financieel rechercheren, terreur, drugs, mensenhandel.

Daarnaast is van belang dat je (aantoonbaar) beschikt over de volgende competenties:

 • organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid;
 • integriteit;
 • improvisatievermogen en creativiteit;
 • samenwerkingsgerichtheid;
 • flexibiliteit;
 • oordeelsvorming / probleemanalyserend vermogen;
 • besluitvaardigheid;
 • overtuigingskracht en durf;
 • stressbestendigheid;
 • leiderschap.

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveau: schaal 11, schaal 12

Salaris­omschrijving: Inschaling vindt – tijdens de opleiding – in beginsel plaats in RM-salariscategorie 9A. Voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten met een verkorte opleiding kunnen tijdens de opleiding andere aanstellingsvoorwaarden gelden.

Nadat je de opleiding positief hebt afgerond word je benoemd tot officier van justitie, en vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding ook recht op 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een vaste onkostenvergoeding.

Maand­salaris: Min €3.279 – Max. €5.710 (bruto)

Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contract­duur: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je komt in dienst als officier in opleiding, met een tijdelijk dienstverband voor de duur van de OIO-opleiding. De arbeidsduur is in principe fulltime (36 uur per week), maar in elk geval minimaal 32 uur per week. Na afloop van de opleiding ben je in beginsel minimaal drie jaar aan het parket van plaatsing verbonden.

Selectieprocedure

Pak jij de regie? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer OM-4593 vóór 17 mei 2021.

Wij zijn voor het Landelijk Parket op zoek naar officieren in opleiding voor de leergang van november 2021. Het Landelijk Parket is gevestigd in Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam, Zwolle en Zoetermeer. Als gevolg van COVID-19 is de werving-en-selectieprocedure grotendeels digitaal. De procedure bestaat onder andere uit een online screening, een brievenselectie, een lokaal selectiegesprek (online), een assessment en een gesprek met de Landelijke Selectiecommissie OM (LSOM). Sollicitanten die eerder hebben gereageerd op de landelijke werving voor officieren van justitie in opleiding kunnen ook hun interesse kenbaar maken voor deze vacature. Voor interne sollicitanten gelden daarnaast aanvullende eisen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milou van Leest, adviseur recruitment, via w.s@om.nl.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

Werken bij het Openbaar Ministerie (OM) betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het OM zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Oók in talent en groei.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Milou van Leest

w.s@om.nl

Solliciteren?

 

rijks-logo

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie