Functie­omschrijving

Het betreft een hoogwaardige juridische functie. U verleent bijstand bij het opstellen door de advocaat-generaal van conclusies ten behoeve van de civiele kamer van de Hoge Raad, door onder meer het verzamelen van wetenschappelijke documentatie, het verrichten van literatuur-, jurisprudentie-, wetsgeschiedenis- en dossieronderzoek en het schrijven van concepten voor conclusies. U bespreekt de door u opgestelde stukken met de advocaat-generaal voor wie u werkt.

Functie-eisen

U heeft rechten gestudeerd (master/doctoraal) aan een Nederlandse universiteit en beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het burgerlijk recht. Publicaties, bij voorkeur op het gebied van civiel recht, strekken tot aanbeveling. Juridische ervaring na de studie is vereist. De Hoge Raad is geïnteresseerd in sollicitanten met een algemene, brede ervaring, maar ook in meer gespecialiseerde juristen.

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveauschaal: 11
  • Maand­salaris: Min €3.279 – Max. €5.039 (bruto)
  • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Contract­duur: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Minimaal aantal uren per week: 32
  • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het betreft een functie voor een periode van 5 à 6 jaar. Daarna wordt u geacht uw loopbaan elders voort te zetten. Leden van het wetenschappelijk bureau gingen over naar de rechterlijke macht, universiteiten, departementen, de advocatuur of het bedrijfsleven.

Er is binnen het wetenschappelijk bureau voldoende gelegenheid om cursussen te volgen.

Voor meer informatie over deze vacature:
Mevr. mr. M.P.A.J. (Maartje) Dings
070 361 13 07

Dhr. mr. C.A. (René) Hage
070 361 12 82

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Mevr. L.C. (Leonie) Willemse
070 361 13 93

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties inclusief C.V. en cijferlijst, tot en met 31 maart 2021 sturen naar vacature@hogeraad.nl, t.a.v. het hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning sectie civiel, mevrouw mr. B.A. van Andel – van Everdingen, onder vermelding van vacature WB civiel. De sollicitatiegesprekken zullen in beginsel plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 april 2021.

ButtonSolliciteerAB
logo_HR

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht.